Miten arvioida Joulupukkipalvelun laatua ja pukki
palveluntarjoajan ammattitaitoa?

Turun Seudun Joulupukkipalvelu

Tällä sivulla käsitellään muutamia yleisiä teemoja, joiden pohtimisesta ja tiedostamisesta saattaa olla apua asiakkaan arvioidessa erilaisia Joulupukkipalveluita. Asiakkaan kannattaisi kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin.

Miten Joulupukkipalvelun tarjoaja on varautunut yllättäviin ongelmatilanteisiin? Onko käytettävissä vara-autoa, jos Joulupukin oma auto hajoaa tai joutuu liikennevahingon osapuoleksi? Onko pukkipalvelulla käytettävissä varapukkeja, jotka pystyvät tuuraamaan varsinaista joulupukkia auton hajotessa, pukin sairaustuessa tai aikataulun pettäessä yllättävien sääolosuhteiden vuoksi?

Miten aikataulusta sovitaan tilaushetkellä? Sopiiko pukki suoraan yksittäisiä tarkkoja vierailuajankohtia vai selvittääkö pukki perusteellisesti asiakkaalle sopivat ajankohdat ja aikatoiveet. Reitin suunnittelun ja aikataulun optimoinnin mahdollistamiseksi kokenut Joulupukki sopii tilausvaiheessa asiakkaalle sopivat aikarajat yksittäisten kellonaikojen sijaan. Asiakkaille sopivien aikavälien pohjalta Joulupukki voi laatia sellaisen käyntien suoritusjärjestyksen ja reitin, jossa ei ole turhaa edestakaisin ajelua. Vierailun tarkka ajankohta pitää kuitenkin aina ilmoittaa tilaajalle ennen Jouluaattoa, jotta perheellä on aikaa valmistautua pukin tuloon ja virittäytyä tunnelmaan.

Kuinka perusteellisesti toiminta on suunniteltu, valmisteltu ja ohjeistettu ennen Jouluaattoa? Ammattitaitoinen Joulupukki ei jätä mitään asiaa Jouluaattona selvitettäväksi. Kaikki Joulupukin vierailun kannalta oleelliset asiat täytyy sopia ja selvittää etukäteen, yleensä jo tilausta tehtäessä. Tämä pätee lapsia koskeviin tietoihin, lahjasäkin sijaintiin, ajo-ohjeisiin ja maksukäytännöstä sopimiseen. Joulupukin tulee ohjeistaa, että lahjasäkki on odottamassa jo ennen kuin pukki saapuu, jotta vierailulle varattua aikaa ei haaskattaisi siihen, että lahjoja lähdetään noutamaan jostakin. Pukin tulee ohjeistaa asiakasta myös siitä, että maksu hoidetaan tasarahalla kirjekuoressa, jotta pukin ei tarvitse käsitellä käteistä ja etsiä vaihtorahaa. Erittäin suurta osaamattomuutta Joulupukilta osoittaisi se, että Joulupukki lupaisi soitella aikataulustaan tai muista vierailunsa yksityiskohdista vielä Jouluaattona, jolloin Joulupukin tulisi keskittyä vain ja ainoastaan siihen työhön, jota asiakkaat ja erityisesti lapset Joulupukilta odottavat.

Kotikäyntejä tekevä autoileva Joulupukki ei pysty vastaamaan asiakkaiden soittoihin Jouluaattona. Erityisen ongelmallista Joulupukin puhelimen käytöstä tulisi silloin, jos asiakkaat alkaisivat soitella Jouluaattona Joulupukille aikataulun varmistamiseksi. Turun Seudun Joulupukkipalvelussa tämä asia on ratkaistu siten, että asiakkaiden tiedossa on vain Turun Seudun Joulupukkipalvelun päivystävä puhelinnumero, josta Jouluaattona vastaa joulupukkien esimies. Lisäksi asiakkaita on ohjeistettu ilmoittamaan tähän päivystävään numeroon, jos Joulupukki olisi yli 10 minuuttia myöhässä asiakkaalle ilmoitetusta aikataulusta. Tällöin varapukki  lähetetään avustamaan varsinaista Joulupukkia aikatauluun palaamisessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että varapukki hoitaa yhden tai tarvittaessa useamman asiakkaan varsinaisen Joulupukin listasta. Varapukki  eroaa varsinaisesta pukista vain siten, että hän autoilee toimialueella asiakastiedot mukanaan ilman etukäteen tehtyä listaa. Varapukki ei kuitenkaan ole pukkina sen kehnompi kuin varsinainen pukki, pikemminkin päinvastoin.

Asiakkaan on hyvä tiedustella, miten pukki aikoo löytää kohteet. Vaikka modernit pukit hyödyntävät tietotekniikkaa tilausten vastaanotossa, reitin laadinnassa ja asiakastietokannoissa, puheet GPS-navigoinnista Jouluaattona osoittaisivat täydellistä osaamattomuutta. Pukilla on oltava siinä määrin hyvä paikallistuntemus, että hän löytää kohteet kaikissa olosuhteissa ilman navigaattoreita. Ehdottomasti tärkein aikataulussa pysymiseen vaikuttava asia on kuitenkin se, että Joulupukki käy tiedustelemassa jokaisen kohteen ennen Jouluaattoa. Tällöin pukilla on aikaa tiedustella sopivia pysäköinti- ja kääntöpaikkoja autolleen ja selvitellä rauhassa, että kyse on varmuudella oikeasta kohteesta. Turun Seudun Joulupukkipalvelussa kohteiden tiedustelu tarkoittaa käytännössä sitä, että Joulupukki tiedustelee kohteen viimeistään edellisenä iltana niin tarkkaan, että tietää, mistä ovesta Jouluaattona on tarkoitus mennä sisään ja mihin lahjasäkki on sovittu jätettäväksi. Jos kohteen sijaintiin tai sisääntuloreittiin liittyy epäselvyyksiä,  Joulupukki soittaa asiakkaalle jo ennen Jouluaattoa, jotta asiat saadaan selvitettyä hyvissä ajoin.

Kokemus joulupukkipalveluiden järjestämisestä lienee tärkein onnistumista ennustava tekijä. Aikaisempina Jouluina kertynyt käytännön kokemus edesauttaa Joulupukkipalvelun organisoinnissa, suunnittelussa ja varsinkin käytännön toteutuksessa. On toki mahdollista onnistua täydellisesti jo ensimmäiselläkin kerralla, mutta se ei ole kovin todennäköistä, jos kyse on usean Joulupukin voimin toimivasta joulupukkipalvelusta.


Asiakkaan omassa toiminnassa oleellisinta lienee se, että asiakas hoitaa parhaansa mukaan ne valmistelut ja järjestelyt, joista on Joulupukin kanssa sopinut. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kerrostalojen alaoven avaaminen tai lahjojen toimittaminen ajoissa sovittuun paikkaan. Pukin vastuulla on kuitenkin selvittää asiat niin perusteellisesti, että asiakas ymmärtää saamansa ohjeet ja sen, millä tavoin yhteistoiminta käytännössä hoidetaan. Viime kädessä epäselvyydet osoittavat lähinnä Joulupukin osaamattomuutta. 

Jotta asiakas voisi odottaa Joulupukin vierailun sujuvan parhaalla mahdollisella tavalla, tulisi asiakkaalle itselleen tulla tilauksen tekemisen jälkeen sellainen vaikutelma, että mikään Joulupukin vierailun kannalta oleellinen asia ei jäänyt epäselväksi. Jos epäselvyyksiä tai epävarmuutta aiheuttavia asioita tuntuu olevan, kannattaa asiakkaan rohkeasti ottaa uudelleen yhteyttä pukkiin ja selvittää epäselvyydet. Yleisesti voisi todeta, että on järkevämpää vaikka peruuttaa tilaus, kuin jäädä ”toivomaan parlapikkaat4asta” tai odottamaan ihmettä.

Jos asiakas syystä tai toisesta ei ole tyytyväinen saamaansa joulupukkipalveluun, asiaa ei ole asiallista ryhtyä puimaan Jouluaattona. Ammattitaitoiset Joulupukit käsittelevät reklamaatiot ja vastaanottavat myös kriittistä palautetta Jouluaaton jälkeen.  

Haluatko kommentoida yllä olevaa? Arvostamme lukijoiden palautetta!

päivitetty 7.11.2011

<<ETUSIVULLE


Turun Seudun Joulupukkipalvelu
joulupukki@tsjpp.fi
050-400 2835
www.turunseudunjoulupukkipalvelu.fi
www.tsjpp.fi